Meta Flikweert

Ik ben Meta Flikweert. Ik heb als onderzoeker 11 jaar voor het Verwey-Jonker instituut gewerkt en sinds 2010 vanuit mijn eigen bedrijf  Meta Analyse.
Als onderzoeker en methodiekontwikkelaar houd ik me met name bezig met de thema’s: huiselijk geweld, jongeren als slachtoffer / getuige van geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, systeemgerichte hulpverlening, ketenaanpak, cliëntgerichte interventies, kwaliteit en effectiviteit van hulpverlening.

Voor de Federatie Opvang heb ik Room of my Own (jongeren), een online coaching programma voor jongeren in de opvang ontwikkeld. Veel van deze jongeren zijn getuige/slachtoffer van huiselijk geweld.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het tegengaan van intergenerationele overdracht van geweld, opdat jongeren van nu, later met hun toekomstige gezinnen een betere toekomst tegemoet gaan.

Enkele publicaties van M. Flikweert:

• M.Flikweert Handleiding en theoretische onderbouwing Room of my Own (jongeren). Meta-Analyse/ F.O., Amersfoort (2016).
• L.Drost, M.Goderie, M.Flikweert, S.Tan leven in gedwongen isolement. Een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam Verwey-Jonker Instituut, Utrecht (2012)
• T. Pels, K. Lünnemann, M. Steketee (red.) M.m.v. M. Distelbrink, M. Flikweert, J. Mak, S. Tan. Opvoeden na huiselijk geweld Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst Verwey-Jonker Instituut, Utrecht (2011)
• M. Goderie, M. Flikweert Opbrengsten van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam. De cliënten aan het woord. Verwey-Jonker Instituut, Utrecht (2009)
• M. Flikweert, K. Lunnemann, Hulp verlenen aan het gezin. Studie naar systeemgerichte benadering in geval van huiselijk geweld. Verwey-Jonker Instituut, Utrecht (2003)
• M. Baginsky, M. Crisma, W. Melief, W. Baginsky, M. Flikweert E. Suklan, C. Luchetta Mapping services for young people with sexual abuse experiences. Developing a conceptual framework and methodology Verwey-Jonker Instituut (2002)