Jannephine Snijders

Ik ben Jannephine Snijders.
Bijna twintig jaar werkervaring met de thema’s opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering, huiselijk geweld en kindermishandeling in de volle breedte van zorg en welzijn.
Eerst bij het NIZW (tegenwoordig NJi), later bij de vrouwenopvang / aanpak huiselijk geweld.
Na jaren van beleid- en schrijffuncties tegenwoordig vooral ondersteunend bezig, onder meer voor Stichting Back on Track, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en U Centraal.