Trainingen

Drukwerk

Stichting Back on Track traint professionals om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. Onze diensten zijn zowel voor hulpverleners in de GGZ, wijkteams, scholen, politie etc. Met behulp van onze systeemgerichte filmpjes Huiselijk Geweld in Beeld die je samen met de cliënt bekijkt, ontstaat er bewustwording over de gevolgen van bepaald gedrag.

Training Huiselijk geweld in beeld – open aanbod

Voor wie is de training bedoeld?

Alle professionals die signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling willen bespreken met hun cliënten zoals (systeem)therapeuten, psychologen, hulpverleners, aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling, medewerkers sociaal team, buurtteam of wijkteam, HBO-docenten enzovoort.

Waar gaat de training over?

U krijgt inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld en de bijbehorende dynamiek. Vervolgens oefent u hoe u huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken met uw cliënt(systeem) en leert u hoe u de filmpjes Huiselijk geweld in beeld hierbij kunt gebruiken om zo met elkaar in gesprek te komen over huiselijk geweld en kindermishandeling. U leert welke vragen u kunt stellen en hoe u met uw cliënt(systeem) kunt werken aan ander gedrag.

 Doel en inhoud van de training

U heeft na afloop van de training:

  • kennis over de definitie en begrippen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • inzicht in mogelijke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de bijbehorende dynamiek;
  • inzicht in de omvang en de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Inzicht in het perspectief van de kinderen: kinderen als getuige van geweld en het doorbreken van de cirkel van geweld;
  • inzicht in mogelijke belemmeringen bij cliënten in het erkennen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • beschikking over gesprekstechnieken om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken;
  • tools (filmpjes Huiselijk geweld in beeld) die u daarbij kunnen helpen en een handleiding die u helpt bij het doorvragen en het veranderen van situaties.
  • meer informatie omtrent veiligheid, verwijzen, wettelijke kader en uw beroepsgeheim.

Account filmpjes Huiselijk geweld in beeld

Deze training is inclusief één account Huiselijk geweld in beeld. Hiermee heeft u toegang tot alle  filmpjes in de serie Huiselijk geweld in beeld.

En verder…

Accreditatie wordt aangevraagd

Data & plaats

Nadere informatie volgt.

Kosten

De training kost € 300,- inclusief BTW. Na het volgen van de training kunt u een jaar lang gebruik maken van uw account Huiselijk geweld in beeld.

Verlengen van een account kost € 100,- per jaar.

Groepsgrootte

Minimum aantal deelnemers aan de training is 10, maximaal aantal deelnemers is 18.

Informatie over de trainers

Sil Hol, jarenlange ervaring in de praktijk als systeemtherapeut en aandachtsfunctionaris.

Meta Flikweert, veel kennis over feiten, cijfers en gevolgen huiselijk geweld en kindermishandeling, ontwikkelaar online tool voor jongeren met huiselijk geweld ervaringen.

Kiki van Etten, brede ervaring als docent en trainer en ontwikkelaar van een game over huiselijk geweld.

Andere professionals over Huiselijk geweld in beeld

“Het kunnen bespreken van geweldssituaties is de eerste belangrijke stap in het aanleren van ander  gedrag.” 

“Door een ander in een soortgelijke situatie te zien kon hij meer gericht kijken naar zijn eigen situatie  en het effect van ieders gedrag op elkaar (ook van dochter op hem door zijn gedrag).”

“Je hebt materiaal in handen waar je het over kan hebben. Het geeft iets meer afstand waardoor het  veiliger is om erover te praten.”

“Je komt dichterbij het onderwerp, dichter op de huid.”

“Was al vaker besproken, maar nu het in beeld gebracht werd begreep hij voor het eerst wat het met   de kinderen doet.”

“Nu ze zag hoe groot de invloed van haar gedrag op anderen kan zijn wilde ze daar graag mee aan  de slag en heeft ze zelf besloten zich aan te melden voor agressietherapie bij het DOK.”

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.