Producten

Stichting Back on Track maakt producten om huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

Wij ontwikkelen onze producten in nauwe samenwerking met eindgebruikers en professionals. We baseren ons op informatie uit wetenschappelijk onderzoek en (laten) onderzoeken wat werkt.

Producten (klik op de link voor meer informatie)

Room of my Own  Jongeren

Huiselijk geweld in beeld

Digitale zelfhulp tool  – een digitale tool voor plegers van huiselijk geweld – in ontwikkeling

Trainingsaanbod – trainingen voor professionals om huiselijk geweld bespreekbaar te maken

Room of my Own Vrouwen  – digitale content voor vrouwen in de vrouwenopvang – in ontwikkeling